arrow-down-box-blue
 • Asialaw
  Recommended law firm for Industrials and Manufacturing 2019.
  Bui Cong Thanh, Nguyen Van Phuc and Nguyen Thi Hoa  “Quick reply on any request.  Provide clear-cut advices.”  

  Asialaw

 • Notable law firm for Corporate and M&A 2019.
  PLF  "Understands our need and always contact first to help and resolve any problem or missing information"    

  Asialaw

 • Legal 500
  The outstanding strength of PLF is the ability to provide effective solutions in the fastest way. That is the reason why it attracts more clients. Most leading media seek advice from PLF..."

  The Legal 500

 • Global CyberSoft
  Tôi rất hài lòng về dịch vụ luật sư nội bộ của PLF..."

  Mr. Ngô Đức Chí

  CEO Global CyberSoft

 • UL VN
  “We appreciate PLF of professionalism, sense of responsibility, and especially their clever when handling these incurred requests arise at work…"

  Dr. Tôn Thất Kiêm

  Vietnam Country Manager UL VS

 • Vglove Khai Hoan
  Tôi ấn tượng với khả năng xử lý công việc của PLF. Họ nhanh chóng, chuyên nghiệp, đưa ra giải pháp cụ thể cho vấn đề chúng tôi gặp phải..."

  Ông Nguyễn Phước Hiệp

  CFO Vglove Khải Hoàn

 • Wefly
  Sử dụng dịch vụ luật sư nội bộ của PLF là một vinh hạnh cho tôi. Đội ngũ PLF làm việc với tác phong rất chuyên nghiệp, các hồ sơ cần rà soát luôn được xem qua kĩ lưỡng, đội ngũ luật sư luôn chủ động cập nhật tình hình vụ việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ..."

  Ms. Mio Tran

  CEO & Creator Wefly

 • Asialaw
  Recommended law firm for Industrials and Manufacturing 2019.
  Bui Cong Thanh, Nguyen Van Phuc and Nguyen Thi Hoa  “Quick reply on any request.  Provide clear-cut advices.”  

  Asialaw

 • Notable law firm for Corporate and M&A 2019.
  PLF  "Understands our need and always contact first to help and resolve any problem or missing information"    

  Asialaw

 • Legal 500
  The outstanding strength of PLF is the ability to provide effective solutions in the fastest way. That is the reason why it attracts more clients. Most leading media seek advice from PLF..."

  The Legal 500

 • Global CyberSoft
  Tôi rất hài lòng về dịch vụ luật sư nội bộ của PLF..."

  Mr. Ngô Đức Chí

  CEO Global CyberSoft

 • UL VN
  “We appreciate PLF of professionalism, sense of responsibility, and especially their clever when handling these incurred requests arise at work…"

  Dr. Tôn Thất Kiêm

  Vietnam Country Manager UL VS

 • Vglove Khai Hoan
  Tôi ấn tượng với khả năng xử lý công việc của PLF. Họ nhanh chóng, chuyên nghiệp, đưa ra giải pháp cụ thể cho vấn đề chúng tôi gặp phải..."

  Ông Nguyễn Phước Hiệp

  CFO Vglove Khải Hoàn

 • Wefly
  Sử dụng dịch vụ luật sư nội bộ của PLF là một vinh hạnh cho tôi. Đội ngũ PLF làm việc với tác phong rất chuyên nghiệp, các hồ sơ cần rà soát luôn được xem qua kĩ lưỡng, đội ngũ luật sư luôn chủ động cập nhật tình hình vụ việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ..."

  Ms. Mio Tran

  CEO & Creator Wefly

arrow-down-box-blue

icon-news PLF IN THE NEWS

Đăng ký nhận bài viết

background-left