Thành lập trường học ở Việt Nam

15 Tháng Mười 2018 9:22 SA | UTC+7 Viewed: 110
Một sự hợp tác của các cố vấn hàng đầu của Việt Nam cho tất cả các yêu cầu về giáo dục.

Có dân số lớn thứ 3 trong khu vực ASEAN và cơ cấu dân số trẻ,vì vậy tiềm năng trong ngành giáo dục ở Việt Nam là rất lớn. Hơn nữa, thị trường giáo dục trong nước dự kiến tỷ lệ sinh viên Việt Nam theo học một chương trình quốc tế sẽ tăng từ 10 - 20% lên 49,9% trong năm nay. Do nguồn FDI mới từ năm 2018 - 2030 dự kiến sẽ tập trung vào giáo dục, nên chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ nhận ra tiềm năng thị trường mạnh mẽ của ngành này.

Do đó, Công ty Luật PLF tự hào là một phần hợp tác của các cố vấn hàng đầu tại Việt Nam cho tất cả các yêu cầu về giáo dục, từ pháp lý, thị trường, tư vấn phát triển, kiến trúc và hoạt động.

•    PLF Law Firm – Dịch vụ Pháp lý
•    Savills Vietnam – Nghiên cứu thị trường và Tư vấn phát triển
•    Group GSA – Kiến trúc và Thiết kế
•    TMF Group – Dịch vụ Tài chính
 


Bài viết này có hữu ích ?

Cảm ơn bạn

Chúng tôi xin lỗi về điều này!

Hãy cho chúng tôi biết bạn chưa hài lòng về điều gì?Bài viết cùng chuyên mục

background-left