Đăng ký nhãn hiệu (logo, thương hiệu)PLĐăng ký nhãn hiệu (logo, thương hiệu)F là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (logo, thương hiệu) bao gồm:

  • Tư vấn quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế
  • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu
  • Tư vấn điều chỉnh nhãn hiệu để đạt được mục tiêu được bảo hộ
  • Tư vấn các hành vi xâm phạm nhãn hiệu
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
  • Hoàn chỉnh các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
  • Tư vấn nhãn hiệu nổi tiếng
  • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế​


 
Đăng ký nhãn hiệu (logo, thương hiệu)
Ông Võ Minh Trí 
Chuyên gia sở hữu trí tuệ hơn 16 năm kinh nghiệm tại PLF
Ông Trí từng có 8 năm làm việc tại Bộ Khoa học công nghệ, phụ trách tư vấn  sáng chế, giải pháp hữu ích, và kiểu dáng công nghiệp.
Xem hồ sơ Chuyên gia Võ Minh Trí

Quý khách có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, vui lòng liên hệ PLF.


Khách hàng

Bùi Công Thành
Luật sư điều hành

(028) 3821 2161

[email protected]


background-left