Đăng ký sáng chế

PLF là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
 
Dịch vụ đăng ký sáng chế bao gồm:
 • Tư vấn quy trình, điều kiện đăng ký sáng chế
 • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ của sáng chế
 • Tra cứu thông tin sáng chế
 • Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (nếu có)
 • Tư vấn các hành vi vi phạm sáng chế
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp về sáng chế
 • Đăng ký bằng sáng chế quốc tế
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế
 • Hoàn chỉnh Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế
 • Hướng dẫn soạn thảo Bản mô tả sáng chế, Bản tóm tắt về sáng chế
 • Soạn thảo yêu cầu bảo hộ
 • Hướng dẫn xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác
 • Soạn thảo đơn đầu tiên, tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế
 
Ông Võ Minh Trí 
Chuyên gia sở hữu trí tuệ hơn 16 năm kinh nghiệm tại PLF
Ông Trí từng có 8 năm làm việc tại Bộ Khoa học công nghệ, phụ trách tư vấn  sáng chế, giải pháp hữu ích, và kiểu dáng công nghiệp.
Xem hồ sơ Chuyên gia Võ Minh Trí

Quý khách có nhu cầu đăng ký sáng chế, vui lòng liên hệ PLF.

Khách hàng

Bùi Công Thành
Luật sư điều hành

(028) 3821 2161

[email protected]

background-left