Dịch thuật pháp lý

"Sử dụng ngôn ngữ không thống nhất với quy định pháp luật trong nước và chuẩn mực pháp luật quốc tế có thể bị cơ quan chức năng từ chối bản dịch, rủi ro phát sinh tranh chấp, gây thiệt hại về quyền lợi."

Ưu điểm dịch thuật pháp lý tại PLF 
 • Người dịch là đội ngũ luật sư, chuyên viên thành thạo Anh ngữ 

 • Luôn có ít nhất 2 người tham gia dịch thuật nhằm kiểm tra chéo đảm bảo tính chính xác
 • Sử dụng từ điển thuật ngữ pháp lý quốc tế​ BLACK's LAW làm chuẩn mực
 

Dịch vụ

 • Dịch thuật pháp lý từ bản gốc (có công chứng)
 • Chỉnh sửa & Dịch thuật pháp lý (có công chứng)
 

Các văn bản nào nên được dịch thuật pháp lý?

Thông thường các văn bản liên quan đến yếu tố nước ngoài sẽ cần dịch thuật pháp lý. Các văn bản này bao gồm, nhưng không giới hạn các loại sau:

Các loại hợp đồng
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng xuất nhập khẩu
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần
 • Hợp đồng xây dựng, đất đai, thuê mua bất động sản
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các văn bản luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Luật
 • Nghị định
 • Thông tư

 Các văn bản nội bộ doanh nghiệp
 • Biên bản họp đại hội cổ đông
 • Thoả ước lao động
 • Nội quy, quy chế
 • Điều lệ
 • Biễu mẫu​

Các tài liệu cần cung cấp theo yêu cầu của cơ quan chức năng:
 • Báo cáo tài chính
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư
 • Quyết định bổ nhiệm, Giấy uỷ quyền
 • Chứng nhận, bằng cấp
 • Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư
 

Hình thức tính phí

 • Theo số từ
 • Theo trang
 • Theo giờ


Chi tiết vui lòng liên hệ (028) 3821 2161 hoặc gửi mail đến [email protected]

* PLF sẽ gửi Cam kết bảo mật đối với tất cả tài liệu Quý khách cung cấp.


Khách hàng

Bùi Công Thành
Luật sư điều hành

(028) 3821 2161

[email protected]


background-left