Dịch vụ Sở hữu trí tuệ

PLF là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Ông Võ Minh Trí 
Chuyên gia sở hữu trí tuệ hơn 16 năm kinh nghiệm tại PLF
Ông Trí từng có 8 năm làm việc tại Bộ Khoa học công nghệ, phụ trách tư vấn  sáng chế, giải pháp hữu ích, và kiểu dáng công nghiệp.
Xem hồ sơ Chuyên gia Võ Minh Trí

 

Nguyễn Thị Phong Lan (Megan)

Được chứng nhận là chuyên gia về sở hữu trí tuệ bởi South-East Asia IPR.

Xem hồ sơ Chuyên gia Nguyễn Thị Phong Lan (Megan)


Với tinh thần ủng hộ một môi trường cạnh tranh lành mạnh, PLF luôn xem việc bảo vệ quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế,… của doanh nghiệp là trách nhiệm của một tổ chức hành nghề luật sư suốt hơn 10 năm qua. Không dừng lại ở việc đăng ký bảo hộ, chúng tôi chủ động phát hiện, thu thập chứng cứ vi phạm và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến Sở hữu trí tuệ bao gồm:
 • Bí mật kinh doanh
  • Tư vấn ưu, nhược điểm của bí mật kinh doanh
  • Tư vấn quy trình, điều kiện xác lập bảo hộ bí mật kinh doanh
  • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ đối với bí mật kinh doanh
  • Tư vấn các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh
  • Tư vấn các hành vi chủ sở hữu bí mật kinh doanh không được cấm người khác thực hiện
  • Soạn thảo Hợp đồng bảo mật thông tin khi hợp tác với doanh nghiệp, cá nhân khác
  • Bảo vệ quyền lợi khách hàng khi bí mật kinh doanh bị xâm phạm
 • Cạnh tranh không lành mạnh
  • Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh
  • Hướng dẫn thu thập chứng cứ chứng minh quyền lợi hợp pháp của khách hàng
  • Thay mặt khách hàng làm việc với bên vi phạm
  • Đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng trước cơ quan thẩm quyền
 • Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tài sản, quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, …
  • Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn cho tài liệu chứng minh quyền nộp đơn trong việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác thông qua chuyển giao
  • Hướng dẫn thẩm định giá chuyển nhượng, giá chuyển quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu
  • Tư vấn chuyển giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu,... cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản
  • Tư vấn trường hợp chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn quy trình và điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
  • Đại diện khách hàng hàng soạn thảo hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ, gia hạn bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện việc sửa đổi chuyển nhượng văn bằng bảo hộ
 • Nhãn hiệu
  • Tư vấn quy trình đăng ký nhãn hiệu
  • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu
  • Tư vấn các hành vi xâm phạm nhãn hiệu
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp nhãn hiệu
  • Hoàn chỉnh các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
  • Tư vấn nhãn hiệu nổi tiếng
  • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  • Gia hạn thời hạn bảo hộ nhãn hiệu
 • Quyền tác giả
  • Tư vấn quy trình đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan
  • Tư vấn các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
  • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ đối với quyền tác giả
  • Tư vấn các hành vi vi phạm quyền tác giả
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp quyền tác giả
  • Hoàn chỉnh các hồ sơ đăng ký quyền tác giả
  • Soạn thảo Văn bản đồng thuận của các đồng chủ sở hữu (nếu có)
 • Sáng chế
  • Tư vấn quy trình, điều kiện đăng ký sáng chế
  • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ của sáng chế
  • Tra cứu thông tin sáng chế
  • Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (nếu có)
  • Tư vấn các hành vi vi phạm sáng chế
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp về sáng chế
  • Đăng ký bằng sáng chế quốc tế
  • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế
  • Hoàn chỉnh Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế
  • Hướng dẫn soạn thảo Bản mô tả sáng chế, Bản tóm tắt về sáng chế
  • Hướng dẫn xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác
  • Soạn thảo đơn đầu tiên, tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế
 • Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ
  • Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, thoả thuận giải quyết tranh chấp
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan chức năng
  • Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
  • Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án
  • Khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ
  • Thay mặt chủ sở hữu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý bên vi phạm bằng các biện pháp sau:
   • Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm
   • Xin lỗi, cải chính công khai
   • Bồi thường thiệt hại
   • Tiêu huỷ hàng hoá

Quý khách có nhu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ PLF.

Khách hàng

Bùi Công Thành
Luật sư điều hành

(028) 3821 2161

[email protected]


background-left