Soạn thảo, Rà soát Hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng
Chúng tôi cho rằng để thương thảo một hợp đồng đáp ứng mong muốn của Khách hàng cần 2 loại kiến thức:
 • Sự hiểu biết lĩnh vực hoạt động của Khách hàng
 • Kiến thức pháp lý


Tại PLF chúng tôi dành 50% thời gian để làm việc cùng với khách hàng. Các luật sư PLF vận dụng kỹ năng đặt ra những câu hỏi giúp khách hàng hình dung những rủi ro có thể xảy ra.  Từ đó, chúng tôi áp dụng kiến thức pháp lý nhằm tìm ra giải pháp và quy định cụ thể trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.
Không chỉ đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý, chúng tôi ý thức được rằng một hợp đồng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế sẽ mang lại cho bạn một hình ảnh chuyên nghiệp khi làm việc với đối tác.


Dịch vụ hợp đồng
Soạn thảo
Rà soát  
Dịch thuật
Ngôn ngữ:       Tiếng Anh     Tiếng Việt


Các luật sư PLF có 10 năm kinh nghiệm thương thảo các loại hợp đồng:
 • Mua bán hàng hoá
 • Cung ứng dịch vụ
 • Đại lý, môi giới hàng hoá
 • Lao động, Đào tạo
 • Hợp tác đầu tư, kinh doanh
 • Nguyên tắc
 • Thuê bất động sản
 • Vay vốn
 • Hợp tác công tư PPP
 • Bảo hiểm
 • Chuyển nhượng vốn, cổ phần
 • Chuyển giao công nghệ
 • Gia công
 • Xuất nhập khẩu
 • Liên doanh
 • OEM, ODM sản xuất kinh doanh

Chi tiết dịch vụ, vui lòng liên hệ PLF!

Khách hàng

Bùi Công Thành
Luật sư điều hành

(028) 3821 2161

[email protected]


background-left