Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nào cần xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư?

 • Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức có quốc tịch nước ngoài quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với nhà đầu tư có quốc tịch Việt Nam không phân biệt tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh.
 • Công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài hoặc các công ty khác có nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 51% vốn điều lệ quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới.
 • Các công ty có thành viên, cổ đông là các tổ chức kinh tế tại điểm b chiếm trên 51% vốn điều lệ quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới.
 • Các công ty có thành viên, cổ đông là các nhà đầu tư ở điểm a và cả các tổ chức kinh tế ở điểm b, mà tổng số vốn của các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế này chiếm trên 51% vốn điều lệ quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới.
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP sẽ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.
Theo Khoản 1 Điều 23, Khoản 1, Điều 26, Khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư 2014
 

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Lưu ý: đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

Mức phạt nếu không xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án đầu tư khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.
 
 

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của PLF

Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Định hướng thực hiện đầu tư, loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn về vốn, ngành nghề, địa điểm, điều kiện đầu tư;
 • Tư vấn các ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, địa điểm và cấu trúc quản lý;
 • Rà soát nội dung cơ bản hợp đồng thuê hoặc mượn trụ sở.
Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định;
 • Giải trình năng lực tài chính, chuyên môn theo yêu cầu của cơ quan chức năng;
 • Dịch thuật hồ sơ tiếng Anh;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với cơ quan có thẩm quyền.
Tư vấn các công việc cần thực hiện sau khi đã lập dự án đầu tư
 

Vì sao lựa chọn sử dụng dịch vụ của PLF?

 • 92% khách hàng của PLF là doanh nghiệp nước ngoài
 • 9 năm kinh nghiệm
 • Có đối tác ở Thái Lan và Myanmar
 • Gần 20 Luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm
 • Thành thạo tiếng Anh

Qúy khách cần tư vấn Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vui lòng liên hệ PLF.

Khách hàng

Ông Bùi Công Thành
Luật sư điều hành

(028) 3821 2161

[email protected]

background-left