Giới thiệu luật sư PLF

PLF hiện nay có hơn 20 luật sư và nhiều chuyên viên đến từ nhiều hãng luật danh tiếng và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý về Đầu tư; Mua bán & Sáp nhập; Thuế; Lao động; Sở hữu trí tuệ và Hoạt động thương mại.
 

Danh sách luật sư

Bùi Công Thành (James)
Luật sư điều hành
+8428 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Mua bán & Sáp nhập - Thuế - Lao động - Sở hữu trí tuệ
Alex Hồ Thành
Luật sư cao cấp
+8428 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư nước ngoài - M&A - Tài chính ngân hàng
Nguyễn Thị Hòa
Luật sư cao cấp
+8428 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Thuế - Lao động
Nguyễn Văn Phúc (Alden)
Luật sư
+8428 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư nước ngoài - M&A
Nguyễn Thị Phong Lan (Megan)
Luật sư
+8428 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư nước ngoài - M&A- Sở hữu trí tuệ
Võ Minh Trí
Chuyên gia sở hữu trí tuệ
(028) 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Sở hữu trí tuệ
Nguyễn Công Hiệu
Luật sư
(028) 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư nước ngoài - Thương mại - Bất động sản
Phạm Văn Minh
Luật sư
(028) 3821 2161
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư nước ngoài - Kinh doanh - Thương mại - Dân sự
Hồ Thị Mỹ Duyên
Luật sư
+84 (8) 38 21 21 61
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản - Thương mại

background-left